top of page

พิธีไหว้ครูทัศนศิลป์
คณะศิลปวิจิตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ พิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ ทั่วไป(รอบที่1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Portfolio

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

มาตรการช่วยเหลือนักศีกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ 2567
ณ อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

6 - 7 มกราคม 2567

สูจิบัตร

บทความ

เชิญเข้าร่วม
โครงการเปิดบ้าน คณะศิลปวิจิตร open houseและอาร์ตกลางแปลง

หลักสูตรระยะสั้น
คณะศิลปวิจิตร

หน้าปก-01.png

นิทรรศการ
ศิลปกรรมนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบระดับนานาชาติ 2566
ณ จังหวัดจันทบุรี

14 - 15 มกราคม 2566

สูจิบัตร

บทความ

poster_silpakarmdek 18.jpg

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ในหัวข้อ
“ศิลปวัฒนธรรมไทย”

นิทรรศการ

bottom of page