top of page

เปิดรับสมัคร
รอบพิเศษสุดท้าย

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ พิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ ทั่วไป(รอบที่1)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Portfolio

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปวิจิตร ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

มาตรการช่วยเหลือนักศีกษาที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19

ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการแสดงผลงานทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับนานาชาติ 2567
ณ อุทยานราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

6 - 7 มกราคม 2567

สูจิบัตร

บทความ

เชิญเข้าร่วม
โครงการเปิดบ้าน คณะศิลปวิจิตร open houseและอาร์ตกลางแปลง

หลักสูตรระยะสั้น
คณะศิลปวิจิตร

หน้าปก-01.png

นิทรรศการ
ศิลปกรรมนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นิทรรศการทัศนศิลป์และการออกแบบระดับนานาชาติ 2566
ณ จังหวัดจันทบุรี

14 - 15 มกราคม 2566

สูจิบัตร

บทความ

poster_silpakarmdek 18.jpg

การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 18
ในหัวข้อ
“ศิลปวัฒนธรรมไทย”

นิทรรศการ

bottom of page